Féile Naomh Pádraig sa Chartlann agus na mBailiúcháin Speisealta/St. Patrick's Festival in Archives and Special Collections


 
Mar ceiliúradh le haghaidh Seachtain na Gaeilge & Féile Naomh Pádraig, tá taispéantais eagraithe ag muintir na foirne ó Bailiúcháin Speisialta, Cartlanna & Catalógú. Béidh bailiúcháin ó Leabharlann Proinsias MacAonghusa ( atá á gcatalógú faoi láthair) le feiceáil chomh maith le píosaí beaga ó Cartlann Conradh na Gaeilge.

Ina measc béidh leabhar ag baint le stair agus cultúr na hÉireann. Chomh maith le sin tá litir suimiúil a sheol an t-údar Máirtín Ó Caidhin chuig Prionsias scríofa I mBéarla, in éineacht le cóip shínithe de Cré na CilleTá tuilleadh eolas faoi Leabharlann Proinsias le fáil ar an blag anseo.

To celebrate Seachtain na Gaeilge and St. Patrick's Festival, staff from Cataloguing, Archives and Special Collections have selected topical items from the  library of Proinsias MacAonghusa (currently being catalogued) as well as items from the Conradh na Gaeilge archive. Included are a a variety of books about Ireland and an intriguing letter to Prionsias from the author Máirtín Ó Caidhin, which unusually, is written in English. More details about Proinsias' library are available at a previous Hardiblog post,

Tá go leor míreanna spéisiúil sa gCartlann Conradh na Gaeilge atá baint acu le Seachtain na Gaeilge a chur chun cinn. Béidh said seo le feiceáil sna cásanna taispeántais in aice leis an t-ardaitheoir I bhforhalla foirgneamh Uí Argadáin.

The Conradh na Gaeilge exhibits include many fun items used to promote Seachtain na Gaeilge over the years. These items are all on view in the exhibition cases near the lift in the Hardiman Building foyer. Comments