Posts

Showing posts from February, 2022

Conradh na Gaeilge archive catalogued and launched by NUI Galway

Image
  Extensive archive containing over 600,000 items is available to researchers   The archive of Conradh na Gaeilge, Ireland’s oldest Irish language organisation , has been catalogued and launched by NUI Galway. The documents cover more than a century of Conradh’s existence, campaigning and achievements and provide an unparalleled insight into linguistic, cultural, social and political aspects of Irish history. In 2018, following discussions instigated and led by Dr John Walsh, the University’s Library became the custodian of the archives.  It consisted of more than 600 boxes of material and over 600,000 pages, making it one of the largest collections ever deposited with NUI Galway. Now catalogued by archivist Niamh Ní Charra, the Conradh na Gaeilge Archive at NUI Galway gives researchers, students and the public unique access to primary sources about the development of Irish language policy. Every decade is represented in the archive, from the founding of Conradh na Gaeilge in 1

Catalógú déanta ar chartlann Chonradh na Gaeilge agus í seolta ag OÉ Gaillimh

Image
Cartlann mhór ina bhfuil breis agus 600,000 leathanach ar fáil do lucht taighde Tá catalógú déanta ag OÉ Gaillimh ar chartlann Chonradh na Gaeilge, an eagraíocht Ghaeilge is sine in Éirinn, agus tá an chartlann sin seolta ag an Ollscoil.   Déantar cíoradh sna cáipéisí ar chorradh agus céad bliain d’imeachtaí, d’fheachtais agus d’éachtaí an Chonartha agus tugtar léargas eisiach iontu ar chúrsaí teanga, cultúir, sóisialta agus polaitíochta a bhaineann le stair na hÉireann. In 2018, de thoradh cainteanna a thionscain an Dr John Walsh agus a lean ar aghaidh faoina stiúir, cuireadh an chartlann faoi choimeád i Leabharlann na hOllscoile.    Bhí níos mó ná 600 bosca ábhair ann agus níos mó ná 600,000 leathanach. Tá sé ar cheann de na bailiúcháin is mó dár taisceadh in OÉ Gaillimh riamh. Tá catalógú déanta anois air ag an gcartlannaí Niamh Ní Charra. Tugann Cartlann Chonradh na Gaeilge deis don phobal fáil a bheith acu ar na príomhfhoinsí a bhain le forbairt polasaithe i leith na Gaeil