Monday, 14 September 2020

The Academic Writing Centre is looking for tutors to join our team in 2020-21

Tugtar cuireadh duit iarratas a dhéanamh ar phost mar theagascóir scríbhneoireachta le Gaeilge ag an Ionad Scríbhneoireachta Acadúla i Leabharlann Uí Argadáin.

The AWC is looking for new tutors to join our team in 2020-21. Please note, you must be a current student at NUIG to apply for this position.  Currently we are looking for tutors with Irish as well as tutors with English. 


Cuireann an tIonad Scríbhneoireachta Acadúla tacaíocht sa scríbhneoireacht ar fáil do mhic léinn OÉ Gaillimh, déantar cuir i láthair ar an scríbhnoireacht acadúil, agus eagraítear roinnt tograí taighde agus pobail. Cuirfidh teagascóirí seisiúin aonair ar fáil ar líne do mhic léinn fochéime, chomh maith le tacaíocht aisioncronach leis an scríbhneoireacht, agus tacóidh siad freisin le forbairt an Ionaid Scríbhneoireachta Acadúla trí ábhar a dhearadh, ábhar a aistriú agus ceardlanna a reáchtáil. Íocfar an táille chaighdéanach le haghaidh ranganna teagaisc leo.

Má theastaíonn uait iarratas a dhéanamh, ba cheart na cáipéisí thíos a chur chuig irina.ruppo@nuigalway.ie faoin gCéadaoin, 30 Deireadh Fómhair 2020:

a) Sampla 400-500 focal de do chuid scríbhneoireachta acadúla i nGaeilge.

b) Sampla 400-500 focal de do chuid scríbhneoireachta acadúla i mBéarla.

c) CV

d) Litir chlúdaigh (i mBéarla / dhátheangach) a mhíníonn an spéis atá agat sa phost agus an méid a gcuirfidh tú leis an ról i bhfianaise do chuid taithí oibre, aidhmeanna gairme agus eolais ar obair an Ionaid Scríbhneoireachta Acadúla.

Reáchtálfar agallaimh ar líne i mí Mheán Fomhair agus Deireadh Fómhair.

Tabhair faoi deara go mbeidh ar iarrthóirí a n-éiríonn leo dul faoi phróiseas grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána. Más mac léinn ó thar lear thú, tabhair faoi deara go mbeidh faomhadh ón oifig inimirce ag teastáil le go mbeidh cead agat tosú ag obair san Ionad Scríbhneoireachta Acadúla; beidh uimhir PSP ó Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim ag teastáil sula féidir íocaíocht a phróiseáil. (https://www.citizensinformation.ie/ga/social_welfare/irish_social_welfare_system/personal_public_service_number.html).

Cuir na cáipéisi thuas ar aghaidh mar cháipéis amháin WORD, le do thoil.

Úsáid an líne ábhair seo, le do thoil: IARRATAS

Is féidir eolas faoin Ionad Scríbhneoireachta Acadúla a aimsiú ag: http://www.library.nuigalway.ie/awc.


 The AWC provides writing support to NUIG students, facilitates presentations on academic writing, and runs a number of research and community projects. Tutors will conduct online one-on-one sessions for undergraduate students, provide asynchronous support with writing, and contribute to the development of the AWC through designing materials, modifying existing materials, running workshops, and taking part in new projects.

 

Successful applicants will work for 3-5 hours a week; they will be paid at the standard tutorial rate .

 

If you wish to apply, please send the following to irina.ruppo@nuigalway.ie  by Wednesday 30 September 2020:

 

a) An academic writing sample (400-500 words) in Irish (if applying for the position of tutor with Irish)

b) An academic writing sample (400-500 words) in English

b) A CV

c) A cover letter in English outlining your interest in the position, your current studies at NUIG,  and your proposed contribution to the role in the light of your past work experience, career objectives, and knowledge of the work of the AWC and writing centre work in general.

 

Interviews will be held online in September and early October.

 

Please note that successful applicants will have to undergo garda vetting. Students from non-EU countries, please not that you will need to have your right to work authorised by the immigration office before starting to work at the AWC; you will also need to receive a PPS number from the Revenue before first payment can be issued. (https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/irish_social_welfare_system/personal_public_service_number.html#l34075)

Please send the above documents as a single Word file.

Please include the following subject line: APPLICATION

 Information about the AWC can be found at http://www.library.nuigalway.ie/awcJOVE Now Available

JOVE - Journal of Visualised Experiments is now available through the Library Catalogue.  JOVE is a video library dedicated to teaching the practice and theory of scientific experiments across Biology, Chemistry, Physics, Engineering, Environmental Sciences, Clinical Skills and Psychology.  NUI Galway users now have access to JOVE Science Education, JOVE Journals, JOVE Core and Lab Manuals.

Academic staff wishing to make use of JOVE in their modules can avail of the services and assistance of JOVE's Curriculum specialist Niamh Connolly, who can help to integrate JOVE videos into your module.  In addition, you can find lots of information on what's available from JOVE and how to embed it into your teaching at https://www.jove.com/resources/institution.

Monday, 7 September 2020

 Archives and Special Collections -

 more time for researching in your favourite Reading Room!

We are pleased to announce that the opening hours for the Archives & Special Collections Reading Room in the Hardiman Building have been extended for the remainder of September. As you probably know, we had been opening on Monday and Friday mornings since 20th July. From Friday 11th September, we will also be open in the afternoon on those days. Please do note, though, that the room will be closed for lunch between 12.30-13.30. Remember that it is necessary to request your material in advance. If you wish to consult books they can be requested online through the library catalogue. If you want to consult an archival collection, please email the archivists at libarchives@nuigalway.ie with details of what you need. Staff will get back to you about your request and you can then nominate a day/time for consultation. Please be sure to read the instructions for using the Reading Room during the current restrictions at http://library.nuigalway.ie/collections/specialcollections/ascrr/ 

 To recap on our opening hours: Monday and Friday only each week until the end of September, 10.00-12.30 and 13.30-16.00. Depending on  overall library opening policy, we will be reviewing these hours for October. In the meantime, please be assured that we are all working from home when not in the reading room and happy to deal with your queries at specialcollections@nuigalway.ie and libarchives@nuigalway.ie.