Friday, 12 June 2015

Summertime - Time to clear your shelves of unwanted library books

Tá muid ag an am sin den bhliain arís nuair a molaimid d'ár baill breathnú ar do chuid seilfeanna agus tabhair ar ais aon leabhair nach bhfuil uait níos mó chuig an leabharlann in OÉ Gaillimh.

Le déanaí fuair muid roinnt leabhair a bhí ar iasacht ar feadh dhá bhlian déag. Níl a fhios againn an raibh siad á n-úsáid go gníomhach nó ina suí ar sheilf áit éigin i rith an ama sin. Anois ar a laghad tá siad ar fáil arís d'úsáideoirí eile.

Breathnaigh thart ar do réimse oibre, oifig nó seomra suí agus má thagann tú ar leabhar a fuair tú ar iasacht nach bhfuil uait níos mó, tabhair é ar ais chuig an meaisín sa leabharlann. Tá and measiín suite díreach ar dheas tar éis duit dul isteach ar sa leabharlann. Lasmuigh d'uaireanta oscailte an leabharlann bosca taoibh amuig den doras inar féidir leat na leabhair a fhágáil.

Is cuma cé chomh fada a bhí an leabhar ar iasacht - cuirimid fáilte roimh gach ceann a thagann abhaile.
It's that time of the year again when we encourage all of our borrowers to take a look at your bookshelves and return any books that you longer need to the library at NUI Galway.

Recently we received some books which were initially borrowed 12 years ago. We don't know if they were actively being used or just sitting on a shelf somewhere during that time. At least now they are available again for other users to borrow.

Please take a look around your work area, office or sitting room and if you find a borrowed book you no longer need then please return it to the book returns machine in the library. It's located just to the right after you enter the turnstiles at the entrance. We also have an out of hours book returns box outside the entrance into which you can return items when the library is closed.

No matter how long the item was with you - we welcome all returns.

No comments: